Hakkımda

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 1984 yılında doğmuş ve Ankara da yaşamaktadır. Üniversiteye kadar ki öğretim hayatını burada geçirmiştir. Gazi Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun olup  yüksek lisans eğitimini burada tamamlamış ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde devam etmektedir. Biyolojiyi ve özellikle böcekleri araştırıp yansıtmayı kendine hayat felsefesi edinerek yoluna devam etmektedir.

Fotoğrafa olan ilgisi ilk okulda eline aldığı bas-çek makinelerle başlamıştı. Üniversitede ilk dijital makinesi ile birlikte 2004 yılında fotoğrafa bakış açısı değişerek  günübirlik fotoğraflardan uzaklaşıp, makro ve doğal yaşam ağırlıklı belgesel çekimlere ilgi duymaya başladı. Kendini de bu yönde bolca okuyarak geliştirmeye çalıştı. Doğayı insanlara sevdirerek, gördüklerini paylaşarak  canlılara daha duyarlı ve bilimsel bir biçimde yakınlaşılabileceğine inanıp bu yoldaki serüvenini sürdürmektedir.